Εργατικά ασφαλιστικά θέματα

Το κόστος της εργασίας και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των εργαζομένων είναι ένα κομβικής σημασίας ζήτημα για τη σύγχρονη επιχείρηση. Μέσα στο λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας μας, στον οποίο νόμοι, ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα δημιουργούν πλήρη σύγχυση και ερμηνεύονται διαφορετικά ακόμα και από διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου φορέα, η μόνη λύση είναι η έμπειρη ματιά ενός εξειδικευμένου επαγγελματία, όπως η m. Φοροτεχνική
Η εταιρεία μας διαθέτει το υπόβαθρο, την εμπειρία αλλά και την πληροφόρηση που απαιτείται για να μπορεί να ανταποκριθεί, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε ζητούμενο που σχετίζεται με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Τα στελέχη μας με πλήρη γνώση του αντικειμένου έχουν εξειδικευμένες απαντήσεις με νομική τεκμηρίωση για την επίλυση τέτοιων θεμάτων και με μεγάλη ευελιξία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. 
Η m. Φοροτεχνική προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού της μισθοδοσίας και όλων των παραμέτρων της, δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στη μισθοδοσία αλλά και έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα που αφορούν, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα με την επιθεώρηση εργασίας. Ελάτε να συζητήσουμε.

 

Υπηρεσίες

  • Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας
  • Κατάρτιση Α.Π.Δ. και υποβολή αυτής ηλεκτρονικά
  • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών - ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κλπ
  • Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση
  • Αποστολή online μέσω e-mail όλων των καταστάσεων
  • Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία