Εταιρεία Οικονομικών-Φορολογικών Υπηρεσιών

 

Η  m. Φοροτεχνική ιδρύθηκε το 1999 με αντικείμενο την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με γνώμονα την ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και βασιζόμενοι στην άρτια και άμεση εξυπηρέτηση, διατηρούμε μία σταθερή πορεία εξέλιξης, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η εταιρεία μας, μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας μας στον κλάδο της οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων, της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού και σε συνδυασμό με τη χρήση εξελιγμένων οικονομικών εφαρμογών, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής υποστήριξης για κάθε είδους επιχείρηση.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται πανελλαδικά, καθώς οι πελάτες προέρχονται από την ελληνική επικράτεια και πιο συγκεκριμένα από ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ), ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΤΤΙΚΗ, ΑΧΑΪΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ κ.λ.π.

 

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση της επιχείρησής σας απαλλάσσοντας σας από τη γραφειοκρατεία και την αναμονή στις δημόσιες υπηρεσίες. Συνοπτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι :

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις - ιδιώτες

 •   ΕΝΑΡΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 •   ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Α.Ε.)
 •   ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 •   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε3, Ε5
 •   ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 •   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 •   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 •   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1, Ε2
 •   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε9
 •   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 •   ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ
 •   ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 •   ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 •   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ, Φ.Π.Α., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εξειδικευμένες Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 •   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)- ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
 •   ΑΠΟΣΧΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 •   ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 •   ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 •   ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 •   ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 •   ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ
 •   ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
 •   ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ - CASH FLOW
 •   BUSINESS PLAN
 •   PROFIT PLAN
 •   ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -Discounted Cash Flow-DCF - ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 •   ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ