18 ΟκτΔικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση στην υπόθεση C-149/17
Bastei Lübbe GmbH & Co. KG κατά Michael Strotzer


Ο κάτοχος σύνδεσης με το διαδίκτυο, μέσω της οποίας διαπράττεται προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού με ανταλλαγή αρχείων, δεν μπορεί να απαλλάσσεται κάθε ευθύνης κατονομάζοντας απλώς ένα μέλος της οικογένειάς του που είχε δυνατότητα πρόσβασης στην εν ...
Συνεχίστε την ανάγνωση
18 Οκτ

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Ιταλία θα αποσύρει το μέτρο που προβλέπει την σύνταξη και συμπλήρωση τριμηνιαίων/εξαμηνιαίων καταστάσεων τιμολογίων πώλησης.  Το μέτρο αυτό ήταν γνωστό και ως : Spesometro
Η απόσυρση αυτή είναι μέρος της επέκτασης του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις συναλλαγές B2B και B2C.

Από την 1.1.2019 ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 Οκτ


 
Αθήνα, 18/10/2018

 
Επίσπευση διαδικασιών δασικής νομοθεσίας για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
 
Την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Ανατολική και Δυτική Αττική,  την ταχύτατη κήρυξη  ως αναδασωτέας της καμένης έκτασης και την επίσπευση της διαδικασίας βεβαίωσης του χαρακτήρα της έκτασης για τις πληγείσες περιοχές ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 ΟκτΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

18/10/2018

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.626 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.067 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 ΟκτΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

18.10.2018

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 2 της 18/809/21.2.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το οποίο λήγει την 31.12.2018, οφείλουν σύμφωνα με τις από 5.12.2017 και 31.8 ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 Οκτ


Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ σας ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης από τις 15 Οκτωβρίου 2018 έχει μεταστεγαστεί στο κτήριο επί της οδού Αμερικής 12 –ΤΚ 106 71

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Πηγή από: TaxHeaven

18 ΟκτΣας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου "Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων".Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι πλέον στο φορολογικό αρχείο του ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 ΟκτΣας ενημερώνουμε ότι από το Σάββατο 20/10/2018 και ώρα 08:00 έως Κυριακή 21/10/2018 και ώρα 24:00 δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
18 ΟκτΑθήνα 3/10/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
           
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων διοργανώνει φορολογικό σεμινάριο στις 20 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρες 09:00 – 14:00 στο κτήριο της Νομικής Βιβλιοθήκης επί της οδού Μαυρομιχάλη 23 Αθήνα με τα εξής θέματα:

• ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
• Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ...

Συνεχίστε την ανάγνωση