16 Ιαν


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 11287/2019, 17ο Τμήμα
 
Για να χορηγήσει το Ε.Τ.Ε.Α. (ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επικουρική σύνταξη στους ασφαλισμένους του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουμένως απονεμηθεί σε αυτούς κύρια σύνταξη από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α ...
Συνεχίστε την ανάγνωση
16 Ιαν

 
ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Βρούτση Ιωάννη

Κοινοποίηση:
Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
κ. Βούρτση Χαράλαμπο

 
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 066  

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
 
Κε Υπουργέ,

Με το έντυπο Ε11 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ...
Συνεχίστε την ανάγνωση
16 Ιαν


1ο Newsletter Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σας παρουσιάζει με ξεχωριστή χαρά μια νέα του δραστηριότητα: τη δημοσίευση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου – newsletter, στο οποίο θα αποτυπώνει τις εξελίξεις αιχμής ...
Συνεχίστε την ανάγνωση
16 Ιαν


Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (Aberdeen), ΜΔΕ (Αθήνα)


Με την υπ’ αριθμ. 43/2019 ογκωδέστατη απόφαση (48 σελίδες) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της στις 15-1-2020, η Αρχή επανήλθε σε ένα καίριο θέμα που την έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν (βλ. ιδίως την υπ’ αριθμ ...
Συνεχίστε την ανάγνωση