15 Νοέ

Απαγορεύεται η αποστολή και εξαγωγή προϊόντων υλοτομίας εκτός επικράτειας μέχρι την 1 Μαρτίου 2023.
Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας…

Απαγόρευση αποστολής και εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας εκτός επικράτειας μέχρι την 1/3 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/