18 Σεπ
Υποχρεωτική καθίσταται από την 1η Οκτωβρίου 2022 η συμπερίληψη «ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών» στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με διάρκεια εκτέλεσης μεγαλύτερης των 12 μηνών.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/