01 Αύγ
Στην  πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και του Αυγούστου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη ανοδικά σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο χωρίς πέρασμα σε αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2064,39 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 14,13 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 38,55 μονάδες ψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/