28 Ιούν
Τα δανειοδοτικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, πόροι του ΕΠΑνΕΚ συνδυαζόμενοι με εργαλεία της ΕΑΤ, το Πρόγραμμα Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΣΠΑ, αλλά και προγράμματα τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του αναπτυξιακού νόμου, τα οποία σύντομα θα είναι διαθέσιμα, φαίνεται ότι θα αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που σύντομα, λόγω των διεθνών συνθηκών, θα δουν το κόστος δανεισμού να αυξάνεται σημαντικά.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/