06 Ιούν
Η επικράτηση της επιστροφής στο ρίσκο στις αγορές στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης εκεί, επηρέασε ανάλογα το φρόνημα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς. Δηλαδή υπήρξε διάθεση για αγορές που έφερε αρχικά ανοδικό άνοιγμα με μικρή άνοδο και ακολούθησε αναζήτηση κατεύθυνσης μετά.  Στη συνέχεια είχαμε μέτριου προς μικρού μεγέθους μεταβολές για αρκετό διάστημα.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/