02 Ιούν
ΕΙΝΑΙ ευχάριστο να διαπιστώνουμε πως από τα πιθανά σενάρια για την κίνηση της αγοράς μετά τις 31 Μαΐου επαληθεύεται το καλύτερο για τις μετοχικές αξίες. Οι προϋποθέσεις γι’ αυτή την εξέλιξη ήταν αρκετές και αφορούσαν αρχικά την εξάρτηση των διαθέσεων στην Αθήνα από το κλίμα των υπόλοιπων αγορών που λειτουργούν παράλληλα με το Χ.Α.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/