20 Μάι
Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου , οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη χωρίς εναλλαγές ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης. Το άνοιγμα στις 2050,28 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 9,01 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 26,68 μονάδες ψηλότερα.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/