16 Ιαν
Προτεραιότητες όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ψηφιακή ένταξη, καθώς και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιλαμβάνει το πενταετές Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ), συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.  

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/