01 Ιαν
Έναυσμα για πιθανές νέες αναβαθμίσεις της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης εντός του 2021 δίνει η απόφαση για μια ακόμα πρόωρη εξόφληση μέρους του δανείου του ΔΝΤ. Τους πρώτους μήνες του 2021 θα αρχίσει να ξετυλίγεται το σχέδιο του ελληνικού δημοσίου για την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων και κυρίως να εγκριθεί η πρόωρη αποπληρωμή ενός ακόμη μέρους του δανείου από το ΔΝΤ ύψους 3,6 δισ. ευρώ το οποίο αφορά δόσεις για τα έτη 2021-2022.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/