07 Σεπ
Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., αντί της διανομής μερισμάτων σε κερδοφόρες χρήσεις, δεν συνιστά τεχνητή διευθέτηση που αποβλέπει στην αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4174/2013, όπως κρίθηκε πρόσφατα και με τις υπ’ αριθ. 1356/2020 και 1357/2020 αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Αθήνας.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/