06 Μάι
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω της δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,28%, στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη δημοπρασία του Απριλίου(0,29%). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,152 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 1,84 φορές το ζητούμενο ποσό.

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/