02 Δεκ
Κατάργηση της παράτασης της προθεσμίας παραγραφής φορολογικών υποθέσεων από πενταετή σε δεκαετή, ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, εντοπίζονται νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απεκρύβη φορολογητέα ύλη και διαπράχθηκε φοροδιαφυγή, προβλέπει το κείμενο των διατάξεων του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. 

Πηγή από: http://www.naftemporiki.gr/