12 Ιούν


Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Ποινικός Κώδικας (ν. 4619/2019) και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4620/2019).

Ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2019.

Πηγή από: TaxHeaven