14 Μάρ


Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη για τις άδειες υπαίθριου εμπορίου

Δεν απαιτείται πλέον ασφαλιστική ενημερότητα για την ανανέωση των αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με διάταξη του σχετικού νόμου (ν. 4582/2018, άρθρο 84) που ψηφίστηκε πρόσφατα και με τη οποία υιοθετείται ουσιαστικά η πρόταση του Συνηγόρου προς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, βάσει της ίδιας ρύθμισης, δεν απαιτείται πλέον φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τη θεώρηση των αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος είχε προτείνει την τροποποίηση του ν. 4497/2017 (άρθρα 9 και 11), επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα έκδοσης ή ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου, δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από προϋποθέσεις που μπορούν να αποκλείσουν πρόσωπα με οφειλές στο Δημόσιο από την εργασία της επιλογής τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε τονίσει ότι έτσι παραβιάζεται το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Είχε επίσης επισημάνει ότι η προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων του Δημοσίου δεν μπορεί να φτάνει μέχρι τον περιορισμό ή αποκλεισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην εργασία.

Το άρθρο 84 του ν. 4582/2018 τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του ν. 4479/2017 υιοθετώντας τις προτάσεις του Συνηγόρου.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr
________________________________________

Έγγραφο Συνηγόρου προς τους αρμόδιους Υπουργούς

Πηγή από: TaxHeaven